Mieszanki traw – Niemodlin

Mieszanki traw nie są wprawdzie stosowane do zakładania upraw przynoszących plony produkcyjno-handlowe, ale odgrywają w rolnictwie bardzo istotną rolę. Jednym z celów ich wysiewania jest tworzenie pastwisk, niezbędnych do celów hodowlanych. W takich miejscach zastosowanie mają głównie mieszanki traw pastewnych, które charakteryzują się wysoką wartością odżywczą. Trawy zasiewa się zarówno w celu bezpośredniego karmienia zwierząt hodowlanych w sezonie od wiosny do jesieni, jak i z przeznaczeniem do produkcji siana. Takie uprawy mają też drugorzędny cel, jakim jest zapobieganie degradacji gleby. Stąd też często wysiewa się je na przemiennych użytkach zielonych, co pozwala zwiększyć powierzchnie uprawy przeznaczonej do zbiórki paszy dla zwierząt.

Przewaga mieszanek nad trawami jednogatunkowymi

Mieszanki traw, które oferujemy, są skomponowane tak, aby zapewniały optymalny wzrost i obfite plony. Dlatego też mają one przewagę nad nasionami traw jednego gatunku. Inną cechą różnicującą poszczególne produkty, jest przystosowanie ich do uprawy na różnych typach gleby. W mieszankach przeznaczonych na gleby lekkie i przepuszczalne dominują odmiany niskie, skłonne do szybkiego zadarniania powierzchni, tolerujące suszę, odporne na deptanie i przygryzanie. Popularne są tu odmiany takie jak krupówka pospolita, festulolium (krzyżówka kostrzewy i życicy), wzbogacone koniczyną białą. 

Na gleby wysokiej jakości polecamy mieszanki traw o wysokim plonowaniu i jakości pokarmowej, które jednocześnie smakują zwierzętom. Polecane są gatunki takie jak życica trwała, wielokwiatowa i mieszańcowa, lucerna, koniczyna biała i czerwona, kostrzewa łąkowa i tymotka. Zakupione nasiona traw dostarczamy hodowcom z Niemodlina, Krakowa, Bielska-Białej i innych miejscowości.