Kukurydza wczesna – Kluczbork

Za optymalny okres wysiewu kukurydzy uważa się czas pomiędzy połową kwietnia a początkiem maja. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odmiany rozwijają się w tym samym tempie i dojrzewają w takim samym okresie. Okres wegetacji może się skracać lub wydłużać pod wpływem różnych czynników. Kukurydza wczesna czy średniowczesna dojrzewa w różnym czasie. Ponieważ jest rośliną ciepłolubną, wymaga dobrania odmiany do regionu, w którym jest uprawiana. Decydują o tym między innymi lokalne warunki klimatyczno-glebowe.

Kukurydza wczesna ma najkrótszy okres wegetacji i jest najszybciej gotowa do zbioru. Czas, w jakim uzyskuje pełną dojrzałość określa liczba FAO (Food and Agriculture Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Im jest ona mniejsza tym krótszy okres wegetacji i wcześniejsza odmiana kukurydzy.

Odmiany kukurydzy o krótkim okresie wegetacji

Kukurydza wczesna, którą oferujemy w naszym asortymencie pochodzi od różnych producentów kwalifikowanego materiału siewnego. Przykładowo kukurydza Oseva o krótkim okresie wegetacji to odmiany takie jak:

  • Siciliana FAO 140,
  • Elamia FAO 200/210,
  • Celuka FAO 220/230,
  • Cefox FAO 230,
  • GL Primavera FAO 230/240.

Natomiast spośród odmian dostarczanych przez IGP do wczesnych zalicza się odmiana Coditime (FAO 230) – mieszaniec trójliniowy przeznaczony do upraw na stanowiskach K95 i Z95. Do bardzo wczesnych zalicza się też odmiana Identity (FAO 200). Do zakupu tych odmian zachęcamy rolników z Kluczborka, Opola, Białegostoku oraz innych miast w regionie. Zapewniamy transport ziarna i konkurencyjne ceny.