Bakterie azotowe – Wrocław

Jednym z produktów, który oferujemy rolnikom prowadzącym plantacje, są bakterie azotowe. Azot jest jednym z najważniejszych makroelementów uczestniczącym w procesach fotosyntezy oraz przemian energetycznych. Pierwiastek ten jest niezbędny do przyrostu zielonej masy, który następuje szczególnie intensywnie w pierwszej fazie rozwoju roślin. Zapotrzebowanie na azot bywa spore, ale jest uzależnione od rodzaju gleby i jej zasobności w ten pierwiastek. Szacunkowo na glebach bardzo lekkich potrzeba 49 kg N/ha, na glebach średnich – 62 kg N/ha, a na glebach ciężkich ok. 66 kg N/ha.

Stosowanie nietanich nawozów azotowych stanowi znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa rolnego. Dlatego wielu rolników z Wrocławia i innych miejscowości w regionie zwraca się do bardziej tradycyjnych metod, jakimi są bakterie azotowe. Preparaty aplikuje się do gleby przedsiewnie, zanim jeszcze trafią do niej nasiona zbóż. Zasada ich działania jest prosta. Bakterie azotowe związują azot atmosferyczny, wbudowując go w swój organizm. Kiedy giną, pozostają w glebie, stanowiąc źródło makroelementu łatwo przyswajalnego dla roślin uprawnych.  

Korzyści z zastosowania preparatów z bakteriami

Bakterie azotowe nie wyeliminują całkowicie nawożenia mineralnego. Ponieważ jednak zależnie od różnych czynników środowiskowych mogą zapewnić podaż nawet 20, a 60 kg czystego makroelementu na hektar uprawy, nietrudno sobie wyobrazić wynikające z tego korzyści finansowe. Nie są one jedyne. Obniżenie nawożenia mineralnego może wynosić 20-30% bez straty w plonie. Pierwiastek jest dostępny przez cały okres wegetacji, co ma szczególne znaczenie, jeśli wysiewasz nasiona rzepaku, który szczególnie wiosną jest podatny na tzw. głód azotowy. Dostarczając do gleby bakterie azotowe, wyrównujesz niedobory i zapewniasz stałą podaż.